"Mensen en apparaten zijn steeds meer verbonden en daarmee wordt security steeds belangrijker. We denken dan al snel aan veilig internet en de bescherming van data en persoonsgegevens. Voor KPN ligt de basis bij de bescherming van ons netwerk en de veiligheid tijdens de aanleg. We zetten safety en security dan ook in al zijn facetten met stip op 1.

Vanwege de versnelde uitrol van glasvezel zijn er extra maatregelen genomen om het werk veilig te laten plaatsvinden. Het betreft hier onder andere de fysieke veiligheid van het uitvoerend personeel bij onze aannemers, een veilige omgeving voor de bewoners in die gebieden waar we glasvezel uitrollen maar uiteraard ook de veiligheid van ons netwerk in aanbouw zelf. We hebben tijdens de uitrol met meerdere partijen te maken dus dienen we te letten op het voorkomen van mogelijk schade aan bestaande infrastructuur die wordt veroorzaakt door onze uitrolactiviteiten. In het Programma van Eisen (PvE) hebben we uitgebreid beschreven hoe onze aannemers glasvezel veilig moeten aanleggen. Het team van Continuïteit & Veiligheid is specifiek verantwoordelijk voor het borgen van afspraken ten aanzien van het zorgvuldig aanleggen in de grond. Goede afspraken vooraf over certificeringen, afspraken met derden en Arbo & Milieu tijdens de werkzaamheden zijn essentieel om onze aannemers in staat te stellen het werk veilig uit te kunnen voeren. 

In een speelveld met flinke concurrentie willen we vanzelfsprekend de snelheid erin houden. En als de business vaart wil maken dan staat de kwaliteit en veilig werken vaak al snel onder druk. Tegelijkertijd moeten we onze processen rondom de uitrol blijven bewaken en naleving van onder andere de Arbowetgeving en de CROW-richtlijnen scherp in het oog houden. We zitten uiteraard niet stil en blijven innoveren. 

“In dit speelveld willen we het tempo erin houden.”

Een mooi voorbeeld hiervan is een langdurige investering van KPN in een zogeheten ZOARG-initiatief (Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades). Dit initiatief is een samenwerking met Universiteit Twente om met gezonde ambities ons netwerk nog slimmer en veiliger uit te rollen. 

Glasvezelverbindingen maken het vaste netwerk van de toekomst, maar ook dit netwerk is kwetsbaar voor cyberdreigingen als gevolg van technologische vernieuwingen en geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe afhankelijker onze digitale samenleving van technologie en telecommunicatie wordt, hoe meer we ons bewust moeten zijn van de veiligheidsrisico’s die we hierdoor lopen. Openbare netwerken en netwerkdiensten, hoe modern ook, zijn kwetsbaar voor spionage, sabotage, storingen en (grootschalige) disruptie. Dit blijkt ook uit het Cybersecurity Beeld Nederland en de Nederlandse Cybersecurity Strategie, waarvan de overheid in het afgelopen jaar de nieuwste versies heeft gepubliceerd. Ook het KPN CISO team is dagelijks aan het werk om de securityrisico’s in het huidige netwerk van KPN te identificeren en te mitigeren. De professionals van CISO kijken daarbij niet alleen naar vandaag, maar ook vooruit naar morgen. Bijvoorbeeld naar de kansen én risico’s van nieuwe technologieën zoals het Quantum Internet en Quantum Key Distribution (QKD), onderwerpen waar KPN in proefopstellingen, gebruikmakend van het nieuwe glasvezelnetwerk, samen met partners als TNO en de TU Delft nu al mee experimenteert."

D200600 Portretten JV Nathan Versnel v2
Nathan Versnel

Manager KPN FAN S&D Continuity & Safety

Paul Slootmaker2
Paul Slootmaker

VP Monitoring & Reporting

Praktijkvoorbeelden

Download complete jaarverslag

KPN IR 2022 Spread navigation / 7 MB
Download
KPN IR 2022 Single navigation / 7 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Single navigation / 2 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Spread navigation / 2 MB
Download
KPN Integrated Annual Report 2022 ESEF / 5 MB
Download
Consolidated Financial Statements / 365 KB
Download
Social figures / 196 KB
Download
Environmental figures / 64 KB
Download
GRI index / 59 KB
Download

Samenstellen

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden