Financiële kernprestaties

Geschoonde opbrengsten
€ miljoenen
5.327m
Aangepaste inkomsten V2
2022
5.327m
2021
5.255m
2020
5.275m
Geschoonde EBITDA AL 1
€ miljoenen
2.404m
01 Geschoonde EBITDA
2022
2.404m
2021
2.347m
2020
2.320m
Vrije kasstroom
€ miljoenen
862m
02 Vrije Kasstroom
2022
862m
2021
784m
2020
765m
Kapitaalinvestering
€ miljoenen
1.206m
03 Kaptiaalinvestering
2022
1.206m
2021
1.216m
2020
1.147m
Progressief dividendbeleid 2
€ centen
14,3ct
04 Progressief Dividendbeleid
2022
14,3ct
2021
13,6ct
2020
13,0ct
Rendement op het aangewend kapitaal 3
 
13,1%
05 Rendement Aangewend Kapitaal
2022
13,1%
2021
11,0%
Totaal aandeelhoudersrendement (TSR) 4
 
10,4%
TSR 02 01
KPN
10,4%
STOXX Europe 600 Telecommunications Index
-14,5%

Niet-financiële kernprestaties

Netwerkinfrastructuur
# FttH huishoudens
3,56m
07 Netwerkinfrastructuur2
2022
3,56m
2021
3,22m
2020
2,78m
Netwerkinfrastructuur
Sites 5G
5.072
08 Netwerkinfrastructuur3
2022
5.072
2021
4.000
2020
2.936
Netwerksnelheid
Gemiddelde maximale downloadsnelheid breedband vast per jaareinde
484 Mbps
Netwerksnelheid Desk
2022
484 Mbps
2021
446 Mbps
2020
377 Mbps
Netwerksnelheid 6
Gemiddelde 5G-downloadsnelheid mobiel netwerk per jaareinde
189 Mbps
10 Netwerksnelheid Mobiel
2022
189 Mbps
2021
207 Mbps
Energieverbruik in Petajoule 5
Energie verbruikt door KPN
2,036
11 Energieverbruik Laag
2022
2,036
2021
2,156
2020
2,444
Energieverbruik in Petajoule
Geschatte besparing op energieverbruik door KPN-klanten
3,455
12 Energieverbruik Hoog
2022
3,455
2021
6,588
2020
9,802
Consumentenmarktproducten en -diensten
Vast-mobiele huishoudens als percentage van vaste huishoudens
56%
23 Vast Mobiele Huishoudens
2022
56%
2021
54%
2020
53%
Consumentenmarktproducten en -diensten
Mobiele abonnees
3,759m
22 Mobiele Abonnees
2022
3,759m
2021
3,647m
2020
3,584m
RepTrak Reputatiescore
 
73,6
14 Rep Talk
2022
73,6
2021
74,4
2020
76,0

Strategie

Nederland verbinden met glasvezel
Glasvezelvoetafdruk KPN & Glaspoort (GP)
44% KPN / 3% GP
15 Nederland Verbinden 47
2022
44% KPN / 3% GP
2021
40% KPN / 1% GP
2020
35% KPN
5G dekking Nederlandse bevolking
Bevolkingsdekking
96%
17 5g Dekking
2022
96%
2021
81%
Nederland verbinden met glasvezel
Eigen uitrol glasvezel
348k
16 Nederland Verbinden2
2022
348k
2021
433k
2020
319k
Consumentenmarkt
Stabiel klantenbestand: huishoudens
3,52m
18 Consumentenmarkt
2022
3,52m
2021
3,53m
2020
3,55m
Zakelijke markt
Netto groei klantenbestand: mobiel, breedband, VoIP, vaste telefonie
3,4m
19 Zakelijkemarkt
2022
3,4m
2021
3,2m
2020
3,1m
Consumentenmarkt
Klanttevredenheid
15
13 Klanttervredenheid
2022
15
2021
16
2020
11
Zakelijke markt
Klanttevredenheid
2
13 Klanttervredenheid
2022
2
2021
4
2020
-2
Nieuwe manier van digitaal werken
Medewerkersbetrokkenheid
81%
20 Digitaal Werken
2022
81%
2021
82%
2020
86%
Voortgezet gedisciplineerd kostenbeheersingsprogramma
Indirecte kostenreductie (€)
38m
21 Kostenbeheersing
2022
38m
2021
47m
2020
137m
  1. KPN definieert EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (incl. bijzondere waardeverminderingen) materiële vaste activa en afschrijvingen (incl. bijzondere waardeverminderingen) van immateriële vaste activa. Geschoonde EBITDA na lease wordt afgeleid van EBITDA en aangepast voor de impact van herstructureringskosten en incidentele posten (‘aangepast’) en voor leasekosten, incl. afschrijving van activa met gebruiksrecht en rente op leaseverplichtingen (‘after leases’ of ‘AL’). Afstemmingen zijn te vinden in bijlage 2 van het Integrated Annual Report.
  2. Wordt voorgelegd aan de AVA op 12 april 2023.
  3. Netto bedrijfsresultaat min aanpassingen voor belastingen gedeeld door geïnvesteerd vermogen.
  4. Opnieuw gebaseerd op de slotkoers van KPN van de laatste handelsdag 2021.
  5. Cijfers 2020-2021 zijn aangepast, zie bijlage 11 van het Integrated Annual Report voor details.
  6. 2021 aangepast vanwege verbeterde berekeningsmethodiek.

Download complete jaarverslag

KPN IR 2022 Spread navigation / 7 MB
Download
KPN IR 2022 Single navigation / 7 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Single navigation / 2 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Spread navigation / 2 MB
Download
KPN Integrated Annual Report 2022 ESEF / 5 MB
Download
Consolidated Financial Statements / 365 KB
Download
Social figures / 196 KB
Download
Environmental figures / 64 KB
Download
GRI index / 59 KB
Download

Samenstellen

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden