Joost Farwerck Voorwoord V2
Joost Farwerck

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN

Wij zetten alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst. Een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Onze investeringen door de jaren heen hebben geresulteerd in uitstekende netwerken en met onze diensten hebben we het land vooruit geholpen in de digitale transformatie.

Transformatie naar een glasvezelbedrijf 

Met de uitrol van glasvezel en 5G gaan we voorop in de digitalisering van Nederland. In 2022 hadden we voor het eerst meer consumentenklanten die gebruik maakten van glasvezel dan van koper. In 2023 passeren we de grens waarbij meer dan de helft van alle huishoudens in Nederland toegang heeft tot glasvezel van KPN of van onze joint venture Glaspoort. We werken daarmee aan een nieuwe standaard voor internetkwaliteit in het land en helpen zo consumenten, bedrijven en de Nederlandse maatschappij vooruit. Onze inspanningen rondom de netwerkinfrastructuur dragen bij aan de transformatie van KPN naar een modern glasvezelbedrijf. Dit stelt ons in staat om de snelste connectiviteit te leveren en onze klanten op een efficiëntere manier te bedienen.

Lange termijn waardecreatie in een competitief speelveld

We zijn in 2022 succesvol geweest, we leveren op de beloftes die we hebben afgegeven in de strategie Accelerate to Grow. Met innovatie hebben we de diensten en service voor onze klanten weten te verbeteren en we hebben de geplande groei in omzet uit onze dienstverlening gerealiseerd. De omslag in de zakelijke markt – voornamelijk gedreven door het MKB – was hierbij een belangrijke mijlpaal. In de consumentenmarkt hebben we veel klanten overgezet op KPN Unlimited en glasvezel met snelheden tot 1Gigabit per seconde, wat bewijst dat de vraag naar ongelimiteerd datagebruik op mobiel en snelheden onder onze klanten stijgt. 

Onze inspanningen kunnen ook rekenen op externe erkenning. KPN is volgens consumenten de beste internet service provider op glasvezel én op koper. Ons mobiele netwerk is uitgeroepen tot het beste van Nederland én de wereld. Dat zijn resultaten waar we trots op zijn en waar ik al onze collega’s en partners voor hun bijdrage aan dit succes bedank.

"Onze inspanningen rondom de netwerkinfrastructuur dragen bij aan de transformatie van KPN naar een modern glasvezelbedrijf."

Solide financiële prestatie 

We hebben sterke financiële resultaten behaald, groei laten zien en onze solide financiële positie behouden dankzij onze strategische voortgang. Dit stelt ons in staat om goed voor alle stakeholders te zorgen. We investeren fors in een excellente klantervaring en in de kwaliteit van ons vaste en mobiele netwerk. Ook investeren wij in onze medewerkers, wat tot uiting komt in een salarisverhoging voor 2023, opleidingen en een thuiswerkvergoeding. Tegelijkertijd hebben we ruimte voor strategische projecten, de aanschaf van de 3,5GHz spectrumlicenties en bieden we onze aandeelhouders een aantrekkelijk rendement. In de competitieve markt waarin we acteren is duidelijke regelgeving van belang. In 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een voorstel van KPN over de wholesaletoegang door andere dienstverleners tot ons glasvezelnetwerk als bindend verklaard. Dit zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit in de markt voor een periode van ongeveer acht jaar.

Cybersecurity 

In 2022 stond cybersecurity wederom bovenaan in onze agenda. Wij zijn in staat om onze plannen om te zetten in actie dankzij de expertise van onze mensen, onze professionele organisatie en ons vermogen daadkrachtig samen te werken met zakelijke partners, de wetenschap en overheidspartijen. Door het werk van ons CISO-team, de actieve deelname aan de Cyber Security Raad en andere samenwerkingsverbanden, kunnen we samen risico’s ondervangen. Het beschermen van de vitale domeinen van de Nederlandse digitale infrastructuur is cruciaal en in de ontwikkeling van KPN een blijvend focusgebied. De rapportage van het Agentschap Telecom over de waarborgen in de justitiële aftapketen voorziet ons van feedback ons om de veiligheid op het hoogste niveau te blijven waarborgen. Het vertrouwen dat klanten en stakeholders in KPN hebben, is voor ons van het allerhoogste belang.

Heldere milieudoelstellingen 

We blijven hoog scoren op de duurzaamheidsranglijsten, zoals de MSCI en CDP en we zijn toegewijd aan ambitieuze milieudoelstellingen, zowel op korte als op lange termijn. Daarbij koppelen we onze ambitieuze doelstellingen rechtstreeks aan onze groene financieringsinstrumenten. Ook stellen we duidelijke voorwaarden aan leveranciers, zodat bijvoorbeeld de hardware die we aan klanten leveren duurzaam is en hen in staat stelt om te besparen op energieverbruik. Mede door COVID zijn we meer hybride gaan werken, hierdoor zijn we efficiënter, met minder vierkante meters kantoorruimte en minder reisbewegingen van onze medewerkers.

"2022 was voor KPN het jaar van ‘groei’. Onze strategie betaalt zich uit."

Samen verbonden 

KPN staat in het hart van de samenleving en omgekeerd vormt de samenleving het hart van ons bedrijf. We willen een organisatie zijn die er voor iedereen is en die een goede afspiegeling van de maatschappij laat zien. We streven ernaar om sociaal contact te stimuleren, een basis levensbehoefte en uiterst belangrijk voor het welzijn van mensen. Voor mensen die zich eenzaam voelen organiseren we verschillende projecten en activatiesmet ons KPN Mooiste Contact Fonds die in 2022 haar 15e verjaardag vierde. Binnen KPN hebben we constante aandacht voor inclusiviteit en diversiteit, mede dankzij initiatieven zoals ‘KPN Pride’ en ‘Kleurrijk KPN’. Het versterkt de onderlinge verbondenheid, helpt om relevante gesprekken te voeren en maakt ons een beter bedrijf. Van onafhankelijke organisaties, zoals Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) en SER Diversiteit krijgen we positieve feedback op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek. 

Trots op ‘TEAMKPN’ 

Onze waardering gaat uit naar alle medewerkers die KPN en zijn klanten dit jaar weer verder hebben gebracht. De betrokkenheid van medewerkers blijft op een hoog niveau en collega's blijven hun trots uiten om bij KPN te werken. We willen van KPN een van de mooiste werkplekken in Nederland maken. 

We investeren constant in het sterker maken van teams en individuen en werken zo aan een cultuur waarin betrokkenheid en beter presteren hand in hand gaan. Moderne voorzieningen, goede arbeidsvoorwaarden en ruimte voor talentontwikkeling zijn daarbij essentieel. Voor onze collega’s willen we de impact van koopkrachtvermindering beperken. In 2022 hebben we tweemaal een aanvullende bijdrage uitgekeerd voor medewerkers. Daarnaast zijn we met de vakbonden een salarisstijging overeengekomen. 

Vooruitkijkend naar 2023 

2022 was voor KPN het jaar van ‘groei’. Onze strategie betaalt zich uit. Dankzij onze investeringen in glasvezel transformeren we het bedrijf stap voor stap. Het komende jaar willen we onze koers vervolgen. We blijven ons, ondanks de uitdagende economische context, richten op omzetgroei en zullen kritisch op de kosten blijven letten. 

Met vertrouwen kijk ik uit naar 2023 en dank al onze werknemers, klanten, aandeelhouders, vrienden en anderen betrokkenen voor hun steun.

Joost Farwerck,
CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN 

Download complete jaarverslag

KPN IR 2022 Spread navigation / 7 MB
Download
KPN IR 2022 Single navigation / 7 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Single navigation / 2 MB
Download
KPN Verkort Jaarverslag 2022 Spread navigation / 2 MB
Download
KPN Integrated Annual Report 2022 ESEF / 5 MB
Download
Consolidated Financial Statements / 365 KB
Download
Social figures / 196 KB
Download
Environmental figures / 64 KB
Download
GRI index / 59 KB
Download

Samenstellen

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden